upplösa

upplösa
verbum
1. opløse, få til at ophøre

Föreningen upplöstes efter tio år

Efter ti år blev foreningen opløst

2. få til at forsvinde, eller blive ødelagt (også om følelser, normer m.m.)
3. opløse i noget flydende

Helt upplöst i tårar

Helt opløst af gråd


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Look at other dictionaries:

  • stoppa — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, stoppa, avstänga • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • demoralisera — v ( de, t) förstöra el. upplösa moralen hos ngn …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fräta — I s ( n, frätor) frätskada II v (frätte, frätt) förstöra, upplösa, äv. tära …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • skiljas — v (skildes äv. skiljdes, skilts äv. skiljts, pres. skilj(e)s el) upplösa äktenskap, lämna varandra, skiljas från ngt, lämna, åld. skiljas hädan dö …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”